Riječi

"Ukoliko zajednica nema cilj i svrhu, sebičnost ojača"-Ukoliko u misli zajednice nema cilja i ideala, ili je taj cilj pao u zaborav, ili je namjerno zanemaren, umovi se pretvore u sebičnost pojedinaca i sjate se oko nje. To, zapravo, znači da "Ja" svakog pojedinca osnaži, i ponekad se izoštri i ukruti toliko da je nemoguće prodrijeti kroz njega, kako bi ono preraslo u "Mi". Zato oni koji vole svoje "Ja" zapravo ne vole druge.-"Riječi" Said Nursi

Odsjaji

Ko osim Stvoritelja nebesa i Zemlje poznaje treptaje misli u našim srcima, i ko osim Njega zna skrivene tajne naših grudi, i ko je osim Njega u stanju unijeti svjetlo u našu budućnost stvorivši  Ahiret, i ko nas osim Njega može izvući između hiljada talasa ovog dunjaluka, što se svojim dešavanjima sudaraju i zapljuskuju? Nikako! Nema nama drugog izbavitelja osim Njega i spasitelja mimo Njega, jer On je Taj bez čije djelotvorne volje i bez čije vrhovne izvršne komande nijedna stvar, šta god ona bila i kakva god bila, nije u stanju pružiti ruku pomoći bilo kome i bilo čime!

Pismo

U ime Njegovo, slavljen je On!
“I ne postoji ništa a da Ga ne veliča, hvaleći Ga!”
Allahov selam, milost i blagoslov neka je na vas i na vašu braću, naročito…
Prva misao: jeste donekle diskretna, i jedna je od mojih tajni, međutim nijedna tajna se ne skriva pred vama. To je misao da neki poznavaoci stvarnosti uspijevaju zadobiti Allahovo Lijepo ime Al-Vadud, Onaj Koji voli, i na Nužno Biće gledaju kroz prozore svih bića manifestiranjem vrhunskog stepena toga Božijeg imena.

“Ko si? Odakle dolaziš? Kamo si se zaputio? Koja ti je dužnost?”

 • najbolji gost
 • Pismo
 • poklon bolesnima
 • Putokaz omladini
 • Poslanica o proživljenju
 • Savršeni znak
 • Istina o prirodi
 • Kratke riječi
 • Odsjaji
 • Iskreni čovjek
 • Riječi
 • Trideset tri prozora

vjera u Božiju jednoću

 • Klikova: 1545
vjera_u_Boziju_jednocuvjera u Božiju jednoću

Znaj!
Najočigledniji dokaz Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem, vjerovjesništva jeste vjera u Božiju jednoću. Upravo on, naš sejjid Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, istaknuo je bajrak Božije jednoće na svim nivoima iznad glava svih bića. On je glasnik vjere u Božiju jednoću na svim položajima pred očima cijelog svijeta. On je u detalje razradio i nauk što su ga prijašnji vjerovjesnici, a.s., dostavili u sažetku.
Dakle, u stvarnosti i snazi potvrde Božije jednoće je stvarnost i legitimitet njegovog vjerovjesništva.

Znaj!
Sav ovaj dekor, perfekcija, divni pejzaži i estetika, gospodska finoća i Božanska grandioznost moraju imati promatrača koji uživa u njima i divi im se. Razmišljajući o njima i razgledajući njihove dosege i ljepote, on prenese svoju misao na veličanstvenost, sposobnost i savršenost Onoga Koji je to stvorio i koji time vlada.

Opširnije: vjera u Božiju jednoću

Lijepa Božija Imena

 • Klikova: 1132
info allahu ehadLijepa Božija Imena
Trideseti odsjaj Pisma trideset prvog
Sastoji se od šest tačaka
Ova vrijedna lekcija jedan je od plodova zatvora Eskišehir i jedan od učinaka njegove jusufovske medrese, kao što je i Poslanica o plodu bila plod kojim je urodio zatvor Denizli te kao što je i poslanica El-hudždžetu’z-zehra bila djelotvorna lekcija procvjetala u zatvoru Afjon. Ova poslanica – Trideseti odsjaj – obuhvata istančane crtice smislova o temi šest Lijepih Božijih Imena koja su Allahovo Najveće Ime.
U dijelu koji se odnosi na Lijepa Imena El-Hajji-Kajjum (Vječno Živi i Samoodrživi), jednog od Najvećeg Allahovog imena, sadržane su veoma duboke i opširne teme koje neko možda neće moći sasvim shvatiti i sve iskusiti, ali, ipak, niko neće biti uskraćen niti će ostati bez udjela u koristi koje će iz njih steći. Najveće Allahovo Ime nije jedno i isto kod svakog, već se razlikuje i izdvaja. Tako, naprimjer, kod imama Alije, r.a., ono je pojam za šest Lijepih Imena: Ferd, Hajj, Kajjum, Hakem, Adl, Kuddus; kod imama Azama, Ebu Hanife, r.a., ono je pojam za dva imena: Hakem i Adl; kod šejha Gejlanija, ono je jedno Ja Hajju; a kod imama Rabbanija, r.a., ono je Kajjum itd.
Dakle, kod mnogih istaknutih velikana druga Lijepa Imena pojam su za Najveće ime.

Opširnije: Lijepa Božija Imena

ravnoteža i skladnost

 • Klikova: 2006
info ravnotea i skladnostZnaj! Jedna od vrhunskih odlika Kur’ana i dokaza njegove Božanske istinitosti i nedostižnosti jeste sljedeće:
on se pridržava svih nužnih pretpostavki Božije jednoće (Jednoća Bitka, Jednoća Atributa, Jednoća Imena i Jednoća Čina), i održava savršenu ravnotežu uzvišenih Božanskih činjenica. On sadrži i sve nužne pretpostavke Božijih Lijepih Imena i podržava skladnost među njima. On spaja i sva bitna svojstva gospodarskog i Božanskog položaja i ustanovljava simetriju među njima. Ova karakteristika se uopće ne može naći u djelima ljudskog uma, niti među proizvodima misli najznamenitijih mislilaca, od evlija koji stječu uvid u domene unutarnjih dimenzija stvari i filozofa iluminacije koji prodiru u skrivenu suštinu stvari pa do produhovljenih znalaca koji proniču u svijet nespoznajnog. Svi oni svojim skučenim pogledom ne mogu sagledati apsolutnu stvarnost, nego se osvjedoče u samo jedan njezin aspekt, i zaokupe se njime, posvete mu se i izoluju se u njemu te, rukujući njime, pretjeruju ili čine propuste. Time ravnoteža, skladnost i simetričnost budu poremećene.

Opširnije: ravnoteža i skladnost

jezgro srca

 • Klikova: 2979
info jezgro srcaPETI PLOD: O nefsu! Mnogo puta rekli smo to da je čovjek plod stabla stvaranja, i kao plod, on je najudaljeniji od sjemenke, najsadržajniji po svojstvima cjeline i ima sveobuhvatan pogled na sve, odnosno sadrži gledište jedinstva svega. Jer, on je stvorenje koje nosi jezgro srca, a licem okrenut je prema mnoštvu stvorenja, prema prolaznosti i prema dunjaluku. Međutim, pobožnost, a koja je vezivna tačka na sredini između polazišta i krajnosti, okreće lice čovjekovo s prolaznosti na vječnost, sa stvorenja na Stvoritelja, s mnoštva na jednoću, kao i s krajnosti na polazište.
Ukoliko bi jedan dragocjeni plod koji posjeduje svijest i koji uskoro treba proizvesti sjemenje ostao zadivljen sam sobom, pogledavši na živa bića niža od sebe, dakle, ukoliko bi se taj plod bacio ili ukoliko bi iz nemarnosti pao u njihove ruke, bez sumnje smrvio bi se i iščeznuo bi u njihovim rukama, te bi propao kao bilo koji drugi obični plod.
Međutim, ukoliko bi taj svjesni plod pronašao svoje uporište i uspio shvatiti to da će s gledišta jedinstva tog stabla kojeg skriva u svojem biću biti sredstvo održanja tog stabla, kao i sredstvo ispoljavanja i trajnosti njegove istine, onda bi i jedna sjemenka iz tog jednog ploda poprimila neprolaznu univerzalnost u sklopu trajnog i neprolaznog življenja.

Opširnije: jezgro srca

Ne volim ono što zalazi

 • Klikova: 1442

info ne volim ono sto zalaziU vrijeme jacije, kad s vidika nestaje i svaki preostali trag dana te u njemu noć prekrije svijet, podsjećanje je i upozoravanje na Gospodarevo djelovanje “Onog Koji noć preobraća u dan“, a on je Moćan i Veličanstven u preokretanju one bijele stranice u ovu crnu. Podsjeća također i na Božanske procese “Onog Koji potčinjava Sunce i Mjesec“, a On je Mudri i Savršeni u preokretanju zelene i ukrašene stranice proljeća u bijelu i smrznutu stranicu zime. Ono također podsjeća i na Božanske poslove Stvoritelja smrti i života“, ukidanjem preostalih tragova – tokom vremena – stanovnika kabura s ovog dunjaluka i njihovim potpunim preseljenjem u drugi svijet. Vrijeme je to, dakle, koje podsjeća na uzvišeno djelovanje i na manifestiranje ljepote “Stvoritelja Zemlje i nebesa“, i na razotkrivanje drugog, prostranog, živopisnog, vječnog i ogromnog svijeta, a na smrt tjeskobnog, prolaznog i bezvrijednog dunjaluka, i na njegovo potpuno uništenje u strahovitoj agoniji.

Period je to – ili stanje – koji potvrđuje da Istinski Vladar ovog svemira i Obožavani i Onaj Koji je istinski vrijedan obožavanja i voljenja, ne može biti niko osim Onog u Čijoj je moći da noć, dan, zimu, ljeto, dunjaluk i ahiret preobraća s jednakom lahkoćom kao što je prelistavanje stranica neke knjige; On ispisuje i uspostavlja, briše i smjenjuje, a to je položaj samo Apsolutno Moćnog, a čija je vlast izvršna za sve.

Opširnije: Ne volim ono što zalazi

quran foto baner

HADIS

Poslije vjerovanja u Allaha najvrednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima.


HADIS

Kada htjedneš da otkriješ nečije sramote - sjeti se svojih mana i nedostataka!


HADIS

Uzvišeni Allah neće oduzeti (ljudima) znanje na taj način što će im ga istrgnuti iz njihovih duša, nego će ga oduzeti tako što će dati da pomru učeni ljudi, poslije čega na zemlji neće ostati nijedan učen čovjek, koji bi im mogao biti učitelj i vođa. Tada će ljudi uzeti sebi za vođe neznalice i postavljati im razna vjerska pitanja, a oni će im davati odgovore bez odgovarajuće spreme i znanja, čime će svijet zavoditi a i sami sebe upropastiti.


HADIS

Najbolji musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni i sigurni drugi muslimani; a najbolji je vjernik onaj koji je najljepše naravi. Najbolji izbjeglica (iseljenik) je onaj koji se čuva Allahovih zabrana; a najveći borac (mudžahid) je onaj koji se bori protiv svojih strasti u ime uzvišenog Allaha.


HADIS

Iskoristi pet stvari, dok te nije spriječilo drugih pet:
- život, prije smrti,
- zdravlje, prije bolesti,
- slobodno vrijeme, prije zauzetosti,
- mladost, prije starosti,
- bogatstvo, prije neimaštine.


HADIS

Poslije vjerovanja u Allaha najvrednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima.


HADIS

Kada htjedneš da otkriješ nečije sramote - sjeti se svojih mana i nedostataka!


HADIS

Uzvišeni Allah neće oduzeti (ljudima) znanje na taj način što će im ga istrgnuti iz njihovih duša, nego će ga oduzeti tako što će dati da pomru učeni ljudi, poslije čega na zemlji neće ostati nijedan učen čovjek, koji bi im mogao biti učitelj i vođa. Tada će ljudi uzeti sebi za vođe neznalice i postavljati im razna vjerska pitanja, a oni će im davati odgovore bez odgovarajuće spreme i znanja, čime će svijet zavoditi a i sami sebe upropastiti.


HADIS

Najbolji musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni i sigurni drugi muslimani; a najbolji je vjernik onaj koji je najljepše naravi. Najbolji izbjeglica (iseljenik) je onaj koji se čuva Allahovih zabrana; a najveći borac (mudžahid) je onaj koji se bori protiv svojih strasti u ime uzvišenog Allaha.


HADIS

Iskoristi pet stvari, dok te nije spriječilo drugih pet:
- život, prije smrti,
- zdravlje, prije bolesti,
- slobodno vrijeme, prije zauzetosti,
- mladost, prije starosti,
- bogatstvo, prije neimaštine.


HADIS

Poslije vjerovanja u Allaha najvrednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima.


HADIS

Kada htjedneš da otkriješ nečije sramote - sjeti se svojih mana i nedostataka!


HADIS

Uzvišeni Allah neće oduzeti (ljudima) znanje na taj način što će im ga istrgnuti iz njihovih duša, nego će ga oduzeti tako što će dati da pomru učeni ljudi, poslije čega na zemlji neće ostati nijedan učen čovjek, koji bi im mogao biti učitelj i vođa. Tada će ljudi uzeti sebi za vođe neznalice i postavljati im razna vjerska pitanja, a oni će im davati odgovore bez odgovarajuće spreme i znanja, čime će svijet zavoditi a i sami sebe upropastiti.


HADIS

Najbolji musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni i sigurni drugi muslimani; a najbolji je vjernik onaj koji je najljepše naravi. Najbolji izbjeglica (iseljenik) je onaj koji se čuva Allahovih zabrana; a najveći borac (mudžahid) je onaj koji se bori protiv svojih strasti u ime uzvišenog Allaha.


HADIS

Iskoristi pet stvari, dok te nije spriječilo drugih pet:
- život, prije smrti,
- zdravlje, prije bolesti,
- slobodno vrijeme, prije zauzetosti,
- mladost, prije starosti,
- bogatstvo, prije neimaštine.


HADIS

Poslije vjerovanja u Allaha najvrednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima.


HADIS

Kada htjedneš da otkriješ nečije sramote - sjeti se svojih mana i nedostataka!


HADIS

Uzvišeni Allah neće oduzeti (ljudima) znanje na taj način što će im ga istrgnuti iz njihovih duša, nego će ga oduzeti tako što će dati da pomru učeni ljudi, poslije čega na zemlji neće ostati nijedan učen čovjek, koji bi im mogao biti učitelj i vođa. Tada će ljudi uzeti sebi za vođe neznalice i postavljati im razna vjerska pitanja, a oni će im davati odgovore bez odgovarajuće spreme i znanja, čime će svijet zavoditi a i sami sebe upropastiti.


HADIS

Najbolji musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni i sigurni drugi muslimani; a najbolji je vjernik onaj koji je najljepše naravi. Najbolji izbjeglica (iseljenik) je onaj koji se čuva Allahovih zabrana; a najveći borac (mudžahid) je onaj koji se bori protiv svojih strasti u ime uzvišenog Allaha.


HADIS

Iskoristi pet stvari, dok te nije spriječilo drugih pet:
- život, prije smrti,
- zdravlje, prije bolesti,
- slobodno vrijeme, prije zauzetosti,
- mladost, prije starosti,
- bogatstvo, prije neimaštine.


HADIS

Poslije vjerovanja u Allaha najvrednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima.


HADIS

Kada htjedneš da otkriješ nečije sramote - sjeti se svojih mana i nedostataka!


HADIS

Uzvišeni Allah neće oduzeti (ljudima) znanje na taj način što će im ga istrgnuti iz njihovih duša, nego će ga oduzeti tako što će dati da pomru učeni ljudi, poslije čega na zemlji neće ostati nijedan učen čovjek, koji bi im mogao biti učitelj i vođa. Tada će ljudi uzeti sebi za vođe neznalice i postavljati im razna vjerska pitanja, a oni će im davati odgovore bez odgovarajuće spreme i znanja, čime će svijet zavoditi a i sami sebe upropastiti.


HADIS

Najbolji musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni i sigurni drugi muslimani; a najbolji je vjernik onaj koji je najljepše naravi. Najbolji izbjeglica (iseljenik) je onaj koji se čuva Allahovih zabrana; a najveći borac (mudžahid) je onaj koji se bori protiv svojih strasti u ime uzvišenog Allaha.


HADIS

Iskoristi pet stvari, dok te nije spriječilo drugih pet:
- život, prije smrti,
- zdravlje, prije bolesti,
- slobodno vrijeme, prije zauzetosti,
- mladost, prije starosti,
- bogatstvo, prije neimaštine.


HADIS

Poslije vjerovanja u Allaha najvrednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima.


HADIS

Kada htjedneš da otkriješ nečije sramote - sjeti se svojih mana i nedostataka!


HADIS

Uzvišeni Allah neće oduzeti (ljudima) znanje na taj način što će im ga istrgnuti iz njihovih duša, nego će ga oduzeti tako što će dati da pomru učeni ljudi, poslije čega na zemlji neće ostati nijedan učen čovjek, koji bi im mogao biti učitelj i vođa. Tada će ljudi uzeti sebi za vođe neznalice i postavljati im razna vjerska pitanja, a oni će im davati odgovore bez odgovarajuće spreme i znanja, čime će svijet zavoditi a i sami sebe upropastiti.


HADIS

Najbolji musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni i sigurni drugi muslimani; a najbolji je vjernik onaj koji je najljepše naravi. Najbolji izbjeglica (iseljenik) je onaj koji se čuva Allahovih zabrana; a najveći borac (mudžahid) je onaj koji se bori protiv svojih strasti u ime uzvišenog Allaha.


HADIS

Iskoristi pet stvari, dok te nije spriječilo drugih pet:
- život, prije smrti,
- zdravlje, prije bolesti,
- slobodno vrijeme, prije zauzetosti,
- mladost, prije starosti,
- bogatstvo, prije neimaštine.


HADIS

Poslije vjerovanja u Allaha najvrednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima.


HADIS

Kada htjedneš da otkriješ nečije sramote - sjeti se svojih mana i nedostataka!


HADIS

Uzvišeni Allah neće oduzeti (ljudima) znanje na taj način što će im ga istrgnuti iz njihovih duša, nego će ga oduzeti tako što će dati da pomru učeni ljudi, poslije čega na zemlji neće ostati nijedan učen čovjek, koji bi im mogao biti učitelj i vođa. Tada će ljudi uzeti sebi za vođe neznalice i postavljati im razna vjerska pitanja, a oni će im davati odgovore bez odgovarajuće spreme i znanja, čime će svijet zavoditi a i sami sebe upropastiti.


HADIS

Najbolji musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni i sigurni drugi muslimani; a najbolji je vjernik onaj koji je najljepše naravi. Najbolji izbjeglica (iseljenik) je onaj koji se čuva Allahovih zabrana; a najveći borac (mudžahid) je onaj koji se bori protiv svojih strasti u ime uzvišenog Allaha.


HADIS

Iskoristi pet stvari, dok te nije spriječilo drugih pet:
- život, prije smrti,
- zdravlje, prije bolesti,
- slobodno vrijeme, prije zauzetosti,
- mladost, prije starosti,
- bogatstvo, prije neimaštine.


HADIS

Poslije vjerovanja u Allaha najvrednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima.


HADIS

Kada htjedneš da otkriješ nečije sramote - sjeti se svojih mana i nedostataka!


HADIS

Uzvišeni Allah neće oduzeti (ljudima) znanje na taj način što će im ga istrgnuti iz njihovih duša, nego će ga oduzeti tako što će dati da pomru učeni ljudi, poslije čega na zemlji neće ostati nijedan učen čovjek, koji bi im mogao biti učitelj i vođa. Tada će ljudi uzeti sebi za vođe neznalice i postavljati im razna vjerska pitanja, a oni će im davati odgovore bez odgovarajuće spreme i znanja, čime će svijet zavoditi a i sami sebe upropastiti.


HADIS

Najbolji musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni i sigurni drugi muslimani; a najbolji je vjernik onaj koji je najljepše naravi. Najbolji izbjeglica (iseljenik) je onaj koji se čuva Allahovih zabrana; a najveći borac (mudžahid) je onaj koji se bori protiv svojih strasti u ime uzvišenog Allaha.


HADIS

Iskoristi pet stvari, dok te nije spriječilo drugih pet:
- život, prije smrti,
- zdravlje, prije bolesti,
- slobodno vrijeme, prije zauzetosti,
- mladost, prije starosti,
- bogatstvo, prije neimaštine.reyhan udruzenje baner 26 8 14

reyhan publication baner sadrzaj stranice

Najnoviji postovi

(view all)
Namjera
Posted on May 10, 2024
Iskrica smisla Znaj! Namjera (nijet) je jedna od četiri riječi za koje je u Uvodu rečeno da su urod četrdeset godina mog životnog puta. Da, namjera je čudesni eliksir koji svojim specifičnim ..
na krilima putovanja na Onaj svijet
Posted on February 23, 2024
na krilima putovanja na Onaj svijetZaključna riječ Čestice Allah osipa bolne posljedice, nevolju i poniženje; slatko li je to, čak i kad je čemerno. Rekao je Ibn Sam’un: "Svaki govor u kome ne ..

PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER

KONTAKT DETALJI

REJHAN publikacije, novinarstvo-izdavaštvo
Sarači 77/1 Morića Han - Prostorija br.5
Sarajevo Bosna i Hercegovina
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 View on Maps
Muhammed s.a.w.s.

Obrazujte se koliko god hoćete ali, tako mi Allaha, nećete imati koristi od nagomilanog znanja dok ga u djelo ne sprovedete.

Muhammed s.a.w.s.

Ko oprosti onome ko mu je učinio nepravdu, u situaciji kada se može osvetiti, Allah će oprostiti onoga dana kada mu bude najteže (tj. Na sudnjem danu).

Muhammed s.a.w.s.

Najbrižniji čovjek je vjernik koji se istovremeno brine o ovosvjetskim i onosvjetskim poslovima.

Na početak