Namjera

  • Klikova: 1116
Iskrica smisla

Znaj! Namjera (nijet) je jedna od četiri riječi za koje je u Uvodu rečeno da su urod četrdeset godina mog životnog puta.
Da, namjera je čudesni eliksir koji svojim specifičnim djelovanjem pretvara uobičajena zemaljska zbivanja i zemna kretanja u srž pobožnosti. Ona je prodorni duh koji oživljava mrtva stanja te ona postaju živa pobožnost. Ona također ima svojstvo pretvaranja loših postupaka u dobra djela.
Namjera je, dakle, duh, a njezina duša je „ihlas“ (iskren odnos u ime Allaha). Nema spasa bez ihlasa.
Zbog tog svojstva, s iskrenom namjerom je moguće postići mnogo za kratko vrijeme; njezinom energičnošću je moguće s malo truda u ovom kratkom životu otkupiti i Džennet.
S iskrenom namjerom čovjek postane stalno zahvalan Bogu, jer sve blagodati i užici na ovom svijetu ubiru se na jedan od dva načina:
Prvi način: da čovjek iz iskrene namjere rekne: „Ovu blagodat mi je pružila ruka Milostivog Dobročinitelja“. Njegov pogled se time preusmjeri sa blagodati na čin ukaza blagodati, u kojem on osjeti užitak veći nego što je sama blagodat.
Drugi način: da čovjek traži užitak nezaježljivošću svoga nagonskog nefsa. Njemu ne pada na um čin ukaza blagodati, nego se njegov pogled svodi na sami predmet i užitak. On tako blagodat nezahvalno uzima i grabi kao plijen, čak kao da otima.
U prvom slučaju užitak iščezne nestankom blagodati, ali ostaje njezin duh, tj. smisao: „Milost Blagodarca me se sjetila, i neće me zaboraviti“. Ta je pomisao spona i odnos s Njim.

Opširnije: Namjera

Najbolji gost

  • Klikova: 6769

info najbolji gostU ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
“Mjesec Ramazan je onaj u kojem je objavljen Kur’an, koji je uputa ljudima i očigledan dokaz pravog puta i normativ za razlikovanje dobra od zla” (Al-Bekara: 185).
Prva tačka
Post mjeseca Ramazana spada među pet primarnih stubova Islama, i smatra se jednim od najveličanstvenijih islamskih obreda. Većina mudrosti i svrha kojima urađa post mjeseca Ramazana okrenuta je u pravcu ispoljavanja božanskog gospodarenja Uzvišenog Hakka, kao što je usmjerena i prema čovjekovom društvenom i privatnom životu, a također i u pravcu odgajanja i očišćenja duše, te iskazivanja zahvalnosti na Božijim blagodatima.

 

 

Opširnije: Najbolji gost

na krilima putovanja na Onaj svijet

  • Klikova: 977

info na krilima putovanja na onaj svijetna krilima putovanja na Onaj svijet

Zaključna riječ Čestice

Allah osipa bolne posljedice, nevolju i poniženje; slatko li je to, čak i kad je čemerno.

Rekao je Ibn Sam’un: "Svaki govor u kome nema spomena na Njega je besposlica, i svaka šutnja lišena razmišljanja je nehaj, i svaki pogled bez izvlačenja pouke je beskorisna zabava".

Znaj! Ja sam na krilima putovanja na Onaj svijet. Mojih grijeha je mnogo, i duljina cijelog života, pa i mnogih života, prekratka je da se kako treba zatraži oprost od Njega. Zato ovoj svojoj knjizi dajem ovlast i stavljam u oporuku da nakon moje smrti u moje ime vapi i zapomaže bez prestanka:

Jah! Žalosno, tragično i kukavno je što sam upropastio životni vijek, život, zdravlje i mladost i utrošio u neposluh, grijehe, prolazne i štetne kaprice i prohtjeve. Tako sam dobu svoje starosti i bolesti u naslijeđe ostavio samo grijehe i patnje. Pod tim teškim teretom, crna obraza i bolesna srca primičem se vratima groba da se zauvijek rastanem od ovog prolaznog svijeta.

Kako ću ništavan biti kad naredi Gospodar moj: "U vatru gurnite onoga ko se pretvarao, licemjera!"

Opširnije: na krilima putovanja na Onaj svijet

Očuvatelj

  • Klikova: 2437

“Pa ko bude uradio i trun dobra, vidjet će ga, a ko bude uradio i trun zla, vidjet će ga” (Ez-Zilzal: 7-8), a koja daje najpotpuniji ukaz Allahovog imena “Očuvatelj”.
Najveličanstveniji ukaz Allahovog imena Očuvatelj i ekvivalent najuzvišenije stvarnosti ovim dvama ajetima razasut je po cijeloj Zemlji. Možeš ga pronaći pogledom i pregledom stranice knjige svemira, te knjige što je napisana po šablonu, po mjerilima i kriterijima Knjige razgovijetne.
Uzmi, naprimjer, u zahvat svog dlana razbacano sjemenje trave, cvijeća i drveća te pomiješane sjemenke i raznorodna i raznovrsna zrnca, koja su međusobno slična po obliku i po veličini. Zakopaj to sjemenje u crninu prostog beživotnog tla, zatim ih zalij običnom vodom koja sama nema nikakve mjere niti razlikuje različite stvari, te kamo god je ti usmjeriš, ona oteče i iščezne.

 

Opširnije: Očuvatelj

Stvarnost i pojam

  • Klikova: 1052
info stvarnost i pojamPitanje: Čuvene evlije, poput Muhjuddina ibn Arabija (posvećena bila njegova tajna), autora knjige ’Mekkanska otkrovenja’, te sejjid Abdulkerima Al-Džejlija (posvećena bila njegova tajna), autora knjige ’Savršeni čovjek’, istražuju sedam zemaljskih slojeva i Bijelu zemlju iza planine Kaf, te druge čudne stvari, poput ’mašmašijje’, kako stoji u ’Otkrovenjima’, i tvrde: ’Vidjeli smo to!’ Je li, dakle, to što tvrde istina i tačno? Jer, ukoliko jeste, mi znamo da na našoj Zemlji ne postoji to što oni tvrde, i geografija i moderne nauke pobijaju njihove tvrdnje! A ako njihove tvrdnje nisu istinite, kako to, onda, da su oni dobre evlije? Naime, kako neko ko izriče tvrdnje koje su u suprotnosti sa pojavnom i osjetilnom stvarnošću i pobija istinu, bude svrstan u sljedbenike stvarnosti i istine. 
Odgovor: Oni pripadaju sljedbenicima istine i stvarnosti, a ujedno su evlije duhovnog osvjedočenja i otkrovenja (ehl-i velajet i šuhud). To u što su se osvjedočili uistinu su vidjeli, samo što im se desila pogreška u dijelu njihovog rasuđivanja, kod opažanja stvari u stanju duhovne vizije koje je neodredivo i neomeđivo, kao i u tumačenju svojih vizija koje su slične snovima, a koje oni nisu imali pravo tumačiti.
Naime, kako god onaj ko je u snu ne može sâm tumačiti san koji upravo sanja, tako isto i dotični dio ljudi duhovnog osvjedočenja i otkrovenja ne mogu interpretirati svoje vizije kada su u dotičnom stanju, stanju duhovnog opažanja. Oni koji imaju pravo dati tumačenje tih vizija su isključivo baštinici vjerovjesništva među učenjacima i istražiteljima poznati kao “izabranici”. Nema sumnje da dotični nosioci duhovnog osvjedočenja, čim uznapreduju do stepena “prečišćenja”(asfija), i sami će, rukovođeni Kur’anom i sunnetom, shvatiti svoju pogrešku i ispraviti je. Jedan njih ju je uistinu već ispravio.

Opširnije: Stvarnost i pojam

Stranica 1 od 19

Na početak