čovjek

  • Klikova: 862
info covjekUviđajući vlastitim očima i shvatajući umovima, dolazimo do saznanja da je čovjek:
– Ustvari, finalni i najsadržajniji plod stabla ovog svemira.
– Praizvorna sjemenka svemira sa aspekta suštine Muhammeda, alejhissalâtu vesselâm,
– On je najveći ajet ove knjige svemira.
– On je znak koji u sebi nosi manifestaciju Allahova Najvećeg imena u toj kosmičkoj knjizi, kao što je Ajetu-l-Kursi u Kur’ani-kerimu.
– On je najuvaženiji gost u palači svemira.
– On je najaktivniji službenik u čijoj je ovlasti raspolaganje nad svim ostalim stanovnicima palače.
– On je zaduženi izvršilac za obradu zemaljske njive, i nadležni ministar njezinih prihoda i rashoda.
– On je odgovorni nadzornik obučen stotinama znanosti i hiljadama ovlaštenja, a koji najviše diže glas na zemlji.
– On je zemaljski namjesnik, inspektor i istražitelj u zemaljskoj provinciji svemirske carevine, izaslanik Vladara Bespočetnosti i Vječnosti i službenik pod Njegovom ovlasti.
– On je raspolagatelj svim zemaljskim poslovima, uz sveobuhvatno evidentiranje njegovih djela, sitnih i krupnih.
– Nosilac najvišeg emaneta koji su nebesa, zemlja i planine izbjegle ponijeti.
– Pred njim su se razdvojila dva puta: jednim će krenuti najnesretniji, drugim najsretniji među živim bićima.
– On je potpuni rob, zadužen intenzivnim i obimnim činjenjem ibadeta.
– On je i taj u kojem se, kao u ogledalu, prelamaju i odražavaju sve manifestacije Lijepih imena i u kojem je odraz i Najvećeg imena Vladara Svemira. On je sagovornik kome se s povodom obraća Dostojni slave, i najrazboritiji u razumijevanju Govora Božanskog.
– Ujedno je i sa najvećim potrebama od svih živih bića u svemiru.
– On je nemoćni živi stvor, koji pored toga što je bezgranično siromašan i slab, ima neizbrojivo mnogo ambicija i ciljeva, a uz to i bezbroj neprijatelja, patnji i prijetnji.
– On je od svih živih bića najbogatiji sposobnostima.
– On je najpodložniji osjećaju bola sa aspekta životnih užitaka – budući da se njegovi užici miješaju s gorčinom bolova.
– On je i najželjniji vječnosti i najovisniji o neprolaznosti, ustvari, on je za nju najpripravniji. On je taj koji se obraća neizbrojivim dovama i traži posredništvo za stjecanje ovjekovječenja, i kad bi mu bile date sve dunjalučke blagodati, ne bi ublažile njegovu silnu želju za vječnošću.
– I on je najveličanstvenije nadnaravno djelo Moći Suverenog koji Onoga ko mu je ukazao blagodati voli do granica robovanja, i druge upućuje da Ga zavole, a i sam biva omiljenim.
– On je jedno čudotvorstvo u kojem se sadržava cijeli svemir, i čije svako pojedino ustrojstvo svjedoči da je on uistinu jedno stvorenje namijenjeno napretku u pravcu neprolaznosti i vječnosti.
Taj, dakle, čovjek, koji se sa spomenutih dvadeset sveobuhvatnih činjenica veže za Allahovo lijepo ime “Istina”, posjeduje pouzdan odnos s Allahovim lijepim imenom “Čuvar”, Kojemu ne promiče ništa na nebesima i na Zemlji, Koji vidi i najneznatniju potrebu najsićušnijeg živoga bića, i čuje njegov povik za pomoć, te mu On pomogne; i Čiji časni pisari bilježe sva djela tog čovjeka i postupke u odnosu na stvorenja; taj, dakle, čovjek – po sili spomenutih dvadeset činjenica – mora imati proživljenje i podizanje, i bez sumnje će – prema Allahovu imenu “Istina” – biti nagrađen za sve usluge i dobročinstva, a izložen sankcijama za ono što je propustio, i nema nikakve nedoumice u tome da će biti doveden na obračun i saslušanje o onome što je zabilježeno od njegovih djela – prema Allahovu imenu “Čuvar”, bilo detaljno ili uopćeno. I nema sumnje da će pred njim biti otvorena ili vrata vječnog blagostanja i neprolaznog gostoprimstva, ili vrata užasnih tamnica i dugotrajnog nesretništva; jer, nemoguće je da ne bude obračunat i iskrade se iz vida jedan zapovjednik koji je predvodio većinu stvorenja ovog svijeta i uplitao se u njihove poslove, i nemoguće je da on ne bude prenut iz svog posmrtnog sna i da ne bude upitan za svaki svoj postupak.

"Zračci" - Bediuzzaman Said Nursi

Na početak