na krilima putovanja na Onaj svijet

  • Klikova: 976

info na krilima putovanja na onaj svijetna krilima putovanja na Onaj svijet

Zaključna riječ Čestice

Allah osipa bolne posljedice, nevolju i poniženje; slatko li je to, čak i kad je čemerno.

Rekao je Ibn Sam’un: "Svaki govor u kome nema spomena na Njega je besposlica, i svaka šutnja lišena razmišljanja je nehaj, i svaki pogled bez izvlačenja pouke je beskorisna zabava".

Znaj! Ja sam na krilima putovanja na Onaj svijet. Mojih grijeha je mnogo, i duljina cijelog života, pa i mnogih života, prekratka je da se kako treba zatraži oprost od Njega. Zato ovoj svojoj knjizi dajem ovlast i stavljam u oporuku da nakon moje smrti u moje ime vapi i zapomaže bez prestanka:

Jah! Žalosno, tragično i kukavno je što sam upropastio životni vijek, život, zdravlje i mladost i utrošio u neposluh, grijehe, prolazne i štetne kaprice i prohtjeve. Tako sam dobu svoje starosti i bolesti u naslijeđe ostavio samo grijehe i patnje. Pod tim teškim teretom, crna obraza i bolesna srca primičem se vratima groba da se zauvijek rastanem od ovog prolaznog svijeta.

Kako ću ništavan biti kad naredi Gospodar moj: "U vatru gurnite onoga ko se pretvarao, licemjera!"

BOŽE MOJ! NEMA ZAKLONA NITI SPASA NIGDJE OSIM U OKRILJU TVOJE MILOSTI!

Bože moj! Tvoj neposlušni rob Ti je došao

priznajući svoje grijehe i vapeći za oprost.              

Pa ako mu se smiluješ, to i pristoji Tebi,

A ako odbiješ, ko će mu se, smilovati mimo Tebe?!

Bože Moj! Ja patim i okajavam svoja zlodjela i grijehe,

I stidim se svojih ružnih riječi i čini.

Spusti iz Svijeta svetosti izljev na moje srce,

Da sapere sa srca lažni privid i fantaziju.

Molim da se otvori kapija milosti zapomaganjem Mevlane:

Bože moj! Ja stalno povikujem "Allah, Allah!"

Povikujem na Tvojoj stazi, dozivam na Tvom pragu,

Bože, uputi me putem što vodi ka Tebi,

Jer sam zalutao, ali još na putu!

 

Bože moj! Nisam dostojan visokog Dženneta,

Niti jak da izdržim žest Džehennema.

Daj mi pokajanje i oprost grijeha,

Jer Ti si Onaj koji oprašta teške grijehe.

*  *  *

 
Mesnevi-i Nurije”-Bediuzzaman Said Nursi

Na početak