Očuvatelj

  • Klikova: 2436

“Pa ko bude uradio i trun dobra, vidjet će ga, a ko bude uradio i trun zla, vidjet će ga” (Ez-Zilzal: 7-8), a koja daje najpotpuniji ukaz Allahovog imena “Očuvatelj”.
Najveličanstveniji ukaz Allahovog imena Očuvatelj i ekvivalent najuzvišenije stvarnosti ovim dvama ajetima razasut je po cijeloj Zemlji. Možeš ga pronaći pogledom i pregledom stranice knjige svemira, te knjige što je napisana po šablonu, po mjerilima i kriterijima Knjige razgovijetne.
Uzmi, naprimjer, u zahvat svog dlana razbacano sjemenje trave, cvijeća i drveća te pomiješane sjemenke i raznorodna i raznovrsna zrnca, koja su međusobno slična po obliku i po veličini. Zakopaj to sjemenje u crninu prostog beživotnog tla, zatim ih zalij običnom vodom koja sama nema nikakve mjere niti razlikuje različite stvari, te kamo god je ti usmjeriš, ona oteče i iščezne.

 

Zatim ponovo dođi u proljeće, koje je poprište godišnjeg proživljenja i okupljanja, te pogledaj i promotri kako melek groma, puhnuvši u svoj proljetni sur poput Israfilovog sura, doziva kišu i donosi radosni nagovještaj sjemenju zakopanom pod zemljom o njihovom proživljenju nakon mrtvila. Ti opažaš kako to sjemenje, koje je krajnje izmiješano i zbrkano te krajnje slično, pod svjetlom Božijeg imena Očuvatelj savršeno i nepogrešivo slijedi konstitutivne zapovijedi koje mu dolaze od njegovog Mudrog Izumitelja. Na taj način njihovi postupci u skladu su i njihovi pokreti koordinirani su s tim zapovijedima kroz koje se nazire briljancija savršene mudrosti, znanja, htijenja, namjere i svjesnosti.
Zar ne vidiš to kako se te međusobno jednake sjemenke razabiru i razlikuju jedna od druge? Naime, jedno zrnce sjemena postalo je stablo smokve koja raspodjeljuje blagodati Mudrog Stvoritelja nad svojim glavama, razvija ih nad njima i pruža ih nama na dlanovima svojih grana, dok su druga dva zrna, slična prvom, postala suncokret i ljubičica, a neka su postala slični divni cvjetovi koji se uljepšavaju za nas i udvaraju nam se razdraganog, nasmijanog i ljupkog lica. Još jedna grupa zrnca sjemena razvila se u sočno voće, puno klasje, raspupalo drveće, koji potiču naš apetit svojim prijatnim okusom, ugodnim mirisom, divnim oblicima i tako nas pozivaju k sebi, žrtvuju se nama, kako bi se uspela s nivoa biljnog na nivo životinjskog života i tako dalje, što možeš sam uspoređivati. To sjemenje razvilo se i poraslo toliko da je jedna njegova pregršt postala jedna bašča i vrt koji se rascvao raznolikim cvijećem i raznovrsnim drvećem. Unutar svega nema pogreške niti omaške.

“Pa ponovo baci pogled, vidiš li ikakav nedostatak?!” (El-Mulk: 3)
Svaka sjemenka, ukazom Allahovog imena Očuvatelj i Njegovim dobročinstvom, ispoljila je zaostavštinu koju je naslijedila od svog roditelja i porijekla bez ikakve manjkavosti ili zabune.
Pa, Očuvatelj Koji vrši ovo čudesno očuvanje time daje kategorički ukaz i najavu najveće manifestacije očuvanja na dan ahiretskog podizanja i okupljanja.
Da, neizostavno i nepogrešivo ispoljavanje savršenog očuvanja i brižljivosti u prolaznim i bezvrijednim stvarima poput ovih jasan su dokaz očuvanja i polaganja računa za postupke, djela, riječi, dobročinstva i zlodjela čovjeka, Božijeg namjesnika na Zemlji, koji se prihvatio najvećeg emaneta te koji posjeduje veliku važnost i dugi trajni utjecaj.
Zar čovjek smatra to da će biti prepušten sebi? Nikako! On će biti proživljen do u vječnost i pojavit će se kao kandidat za vječno blagostanje ili za trajno nesretništvo, i bit će mu obračunato za sve, bilo to sitno, bilo veliko, bilo malo, bilo puno, te će biti nagrađen ili, pak, kažnjen.
I tako, postoji neizmjerno i nebrojeno mnoštvo dokaza i ukaza Allahovog imena Očuvatelj, i svjedočanstava činjenice iz spomenutog ajeta.
Primjer koji smo vam mi predočili samo je kap iz mora ili zrno iz planine.
“Slavljen neka si Ti, mi ne znamo ništa, osim ono čemu si nas Ti poučio; Ti si Sveznajući i Mudri!”

”Odsjaji” - Said Nursi

Na početak